Nasi klienci

Nasi klienci mądrze rozumują.

Zdają sobie sprawę, że największe zyski mogą osiągnąć wtedy, gdy skoncentrują się na swojej podstawowej działalności. Nie chcąc tracić czasu na pracochłonną analizę kosztów pośrednich zlecili ją nam w zamian za premię za faktycznie osiągnięty efekt.

Kim są?

W większości są to średnie lub duże przedsiębiorstwa, zatrudniające od 50 do 1200 pracowników. W firmie posiadającej ponad 50 pracowników koszty ogólne rosną do takich rozmiarów, że trudno je kontrolować. Dzieje się tak szczególnie dlatego, że na koszty ogólne składa się 15-20 różnych kategorii kosztowych, których rynek nieustannie się zmienia. Firmy te często zatrudniają zawodowych specjalistów ds. zakupów, ci jednak by pracować efektywnie muszą się skupić na najważniejszych kosztach: surowcach do produkcji, towarze handlowym, podwykonawcach. Na koszty ogólne nie starcza im czasu.

Chcąc skorzystać z ukrytej wśród kosztów pośrednich szansy dodatkowego zwiększenia zysków, firmy te zostały naszymi klientami.

Poniżej nasi wybrani klienci. Kliknięcie na logo spowoduje przejście do odpowiedniej strony internetowej.

Przemysł, rolnictwoHandel detalicznyUsługi
Reference letter

Gwarancja CostBusters – płacisz tylko za efekt!Business Opportunity

Join us, and open your own CostBusters office in your hometown!
>> Click here for more info <<