Najpopularniejsze kategorie kosztów

Najistotniejsze koszty przedsiębiorstwa nastawionego na osiąganie zysku lub organizacji non-profit można sklasyfikować w 3 kategoriach:

Płace i wynagrodzenia
Materiały do produkcji i towary handlowe
Podwykonawcy

I właśnie tych kosztów nigdy nie dotykamy. Są one bardzo specyficzne dla każdej branży. Znają je Państwo lepiej od nas i w sposób ciągły je kontrolują. W przeciwnym razie firma szybko znalazłaby się w tarapatach.

Mamy jednak również do czynienia z kosztami pośrednimi. W dobrze zarządzanej firmie stanowią one zazwyczaj nie więcej niż 10% ogółu kosztów. Mają one jednak dwie bardzo nieprzyjemne cechy:

 1. W zasadzie nie zależą od przychodów. Jeśli sprzedaż rośnie, koszty pośrednie również szybko wzrastają. Jednak gdy przychodzi recesja, wcale nie maleją automatycznie.
 2. Na te 10% kosztów może się składać od 15 do 20 różnych kategorii kosztowych. Każda z kategorii wymaga specyficznej wiedzy produktowej i rynkowej. Chociaż można się tego nauczyć (robimy to bezustannie od 2005 roku), nasze doświadczenia wskazują, że w większości firm nikt nie ma na to dosyć czasu.

  1. Ponadto niektóre faktury (np. za telefony komórkowe, elektryczność) zawierają pozycje o takim charakterze i przedstawione w takim formacie, że większość ludzi po prostu nie jest w stanie ich przeanalizować. Czy nie wygląda to na zamierzone działanie?

   Przekopując się przez tajemnice różnych kosztów pośrednich znajdujemy znaczne oszczędności nawet tam, gdzie wszyscy uważają to za niemożliwe. Najczęściej mamy do czynienia z następującymi kategoriami kosztów:

   Telefony stacjonarne-18%Konserwacja-10%
   Telefony komórkowe–17%Opakowania–18%
   Dostęp do Internetu–30%Transport/usługi kurierskie-28%
   Materiały biurowe-17%Woda pitna–30%
   Tusze i tonery–35%Chemikalia-20%
   Druk-15%Oleje i smary-6%
   Opłaty pocztowe–12%Surowce pomocnicze–15%
   Odpady komunalne-30%Energia elektryczna-10%
   Odpady niebezpieczne–30%Paliwa–1,5%

   Liczby na czerwono wskazują możliwości oszczędzenia w każdej z kategorii. Można bardzo szybko oszacować, jakie oszczędności jesteśmy w stanie wygenerować: >> Kliknij tutaj, by otworzyć kalkulator <<

   Gwarancja CostBusters – płacisz tylko za efekt!Business Opportunity

Join us, and open your own CostBusters office in your hometown!
>> Click here for more info <<